Bariatrische-patiëntenzorg

Er klaar voor zijn garandeert betere resultaten

Naarmate instellingen te maken krijgen met een toenemend aantal bariatrische patiënten, wordt de behoefte aan gespecialiseerde producten en processen die voor bariatrische patiënten zijn ontwikkeld, steeds meer voor de hand liggend.  In de afgelopen jaren werd een derde van de mensen in de VS beschouwd als obees, en meer dan vijf procent hiervan als extreem obees.  De kans op het hebben van meerdere ziekten tegelijk, zoals diabetes, hypertensie, een hartaandoening, een beroerte en vele andere ziekten, is hoger bij patiënten met extreme obesitas.3  Omwille van deze uitdagingen is het zeer belangrijk dat aan deze patiëntpopulatie extra aandacht wordt besteed.

Hillrom is vastbesloten u bij deze extra uitdagingen te helpen. Hillrom voorziet u van alles wat u nodig hebt om waardig zorg aan uw bariatrische patiënten te verlenen, de veiligheid van zorgverleners en patiënten te waarborgen en stijgende kosten te beheersen.

Klik hieronder voor meer informatie over de uitdagingen die de zorg voor bariatrische patiënten met zich meebrengt, beschikbare oplossingen, het meten van het effect van producten die voor bariatrische patiënten zijn ontwikkeld en het bekijken van de successen van anderen en het delen van uw eigen successen

De uitdaging:  Veiligheid voor patiënt en zorgverlener

In 2008 hadden wereldwijd meer dan 1,4 miljard volwassenen van 20 jaar en ouder overgewicht. Hiervan leed 35% aan overgewicht en 11% aan obesitas 1. Volgens de analyse van de Global Burden of Disease Study 2013, gepubliceerd in The Lancet, is er wereldwijd een enorme toename in de obesitaspercentages. Van 1980 tot 2013 is het aantal mensen met overgewicht en obesitas gestegen van 857 miljoen naar 2,1 miljard, een stijging van 28% bij volwassenen en 44% bij kinderen 2. Het segment met bariatrische patiënten groeit dus snel. Deze groei verhoogt het potentieel voor letsel bij zorgverleners door de omgang met patiënten en stelt ook volledige nieuwe eisen aan patiëntenzorg.  Zo is de kans dat bariatrische patiënten aan meerdere ziekten tegelijk lijden, zoals diabetes, hypertensie, een hartaandoening, een beroerte en vele andere ziekten, hoger dan bij andere patiënten.3 Een aantal van de klinische terreinen die hierdoor bijzonder betroffen zijn, worden hieronder genoemd:

 • De kans dat bariatrische patiënten aan meerdere ziekten tegelijk lijden, zoals diabetes, hypertensie, een hartaandoening, een beroerte en vele andere ziekten, is hoger dan bij andere patiënten.3

Decubituszorg: Patiënten die meer dan 136 kg wegen, lopen het risico decubitus te krijgen.4

Patiëntmobiliteit: De meeste patiënten met ernstig overgewicht lopen het risico om aandoeningen als gevolg van immobiliteit te ontwikkelen, waaronder huidbeschadiging, "cardiac deconditioning" (verhoogde hartfrequentie in rust en bij activiteit), diepe veneuze trombose, spieratrofie, urineretentie, constipatie, pijnbeheersingsproblemen en depressie. 5 

Veilige omgang met patiënten en valpreventie: Het gewicht van de patiënt is een rol gaan spelen bij het ontstaan van letsel bij medewerkers in de gezondheidszorg.6 

Respiratoire zorg: De longfunctie komt in gevaar bij patiënten die aan obesitas lijden.7 

Wereldwijd zijn overgewicht en obesitas belangrijke overlijdensoorzaken. Circa 3,4 miljoen volwassenen overlijden jaarlijks als gevolg van overgewicht of obesitas. Daarnaast is 44% van de diabetesgevallen, 23% van de gevallen van ischemische hartziekte en tussen 7% en 41% van de gevallen van kanker toe te schrijven aan overgewicht en obesitas. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 2-6% van de totale kosten van gezondheidszorg toe te schrijven aan obesitas, en in sommige landen zelfs 7%.

Betere resultaten door betere huidintegriteit

Clinical Resource Center »

Start de weg naar betere resulaten door het implementeren van onderbouwde processen en het toepassen van beproefde technologieën in de zorg voor bariatrische patiënten. 

Processen

Hieronder vindt u processen voor bariatrische-patiëntenzorg die voor klinische terreinen kunnen worden geïmplementeerd die betrokken zijn bij de zorg voor bariatrische patiënten.

Decubituszorg Tot de preventieve maatregelen tegen decubitus bij bariatrische patiënten horen8.
 • Holistische beoordeling: De beoordelingen van verplegend personeel moeten alle "high-risk breakdown"-gebieden voor zorgvuldige bewaking omvatten en identificeren, inclusief eventuele comorbiditeiten en hun effecten op de patiënt.
 • Hygiëne: Huidplooien van de patiënt moeten schoon en droog worden gehouden om de hoeveelheid vocht te beperken.
 • Gespecialiseerde apparatuur en veilige handmatige bediening: Om beschadiging door druk te vermijden, is het verplaatsen van het gewicht cruciaal.
Patiëntmobiliteit Om mobiliteit en herstel te bewerkstelligen moet binnen de eerste 24-48 uur na de opname van de bariatrische patiënt een fysiotherapeut worden geraadpleegd om7:
 • Aanbevelingen te geven over de positionering van het lichaam
 • Te helpen bij de keuze van een speciaal bed en andere speciale apparatuur
 • De zorgverleners van informatie te voorzien met betrekking tot de juiste lichaamshoudingen die moeten worden aangehouden bij het verplaatsen of positioneren van de patiënt met obesitas
Veilig hanteren van patiënten en valpreventie Toolkit voor het veilig hanteren van bariatrische patiënten
Respiratoire zorg Tijdens perioden van toenemende activiteit en pogingen tot weaning moeten patiënten worden bewaakt op tekenen van ischemie, een infarct en longoedeem.

Bewezen technologieën

De Total Room Solution van Hillrom voor uw bariatrische patiënten omvat een productsuite die is ontwikkeld om bariatrische patiënten te verwelkomen en een effectieve ervaring te bieden.

Ons TotalCare™ Bariatric Plus-bed met een Low Air Loss-oppervlak kan helpen om de huidintegriteit van bariatrische patiënten intact te houden.In één onderzoek waaraan 21 patiënten met een gemiddelde BMI van 51,4 (bereik 37-71) deelnamen, hadden 6 patiënten 10 bestaande decubituswonden van categorie I of II. De gemiddelde verblijfsduur op het oppervlak bedroeg 4,8 dagen. In die periode nam decubitus af van een gemiddelde grootte van 5,3 cm2 naar 2,6 cm2 en ontstonden er geen nieuwe decubituswonden.

Wij leveren ook nog andere bedden, patiëntenliften en overige producten om bariatrische patiënten te verplaatsen, te herpositioneren en te behandelen, met inachtneming van de veiligheid van zorgverleners en patiënten. Klik hieronder voor meer informatie over deze producten.

Het effect meten

Hillrom is een gedreven partner in de bariatrische-patiëntenzorg en weet hoe belangrijk klinische feedback en onderzoeksresultaten zijn voor de verbetering van behandelingsresultaten.

Overweegt u het effect van processen van of technologieën voor bariatrische-patiëntenzorg in uw instelling te meten? Klik op de knop hieronder om uw onderzoeksconcept en contactgegevens door te geven. Een vertegenwoordiger van Hillrom neemt dan contact met u op.

Succes delen

Hillrom zet zich in voor de verbetering van bariatrische zorg en ondersteunt het uitwisselen van klinische vooruitgang en successen onder professionals in de gezondheidszorg. Hebt u betere resultaten behaald dankzij Hillrom-ligondersteuningen? Vertel ons uw verhaal zodat Hillrom u kan helpen uw succes te delen.

Naarmate deze sectie verder door ons wordt ontwikkeld, zullen we nieuwe informatie en webpagina's toevoegen. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om geen updates te missen!

Referenties »
 1. World Health Organisational  Fact sheet Nr. 311
 2. Marie Ng Emmanuela Gakidou et al. Global, regional and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, 2014; DOI ;10.1016/S0140-6736(14)60460-8 
 3. Centers for Chronic Disease Prevention-website Overweight and obesity health consequences. http://www.cdc.gov/obesity/causes/health.html Accessed 1/16/12.
 4. VanGilder, et al. Pressure ulcer prevalence in bariatric patients – data from the International Pressure Ulcer Prevalence Survey 2009. November 2009 National Association for Bariatric Nurses; Orlando, FL. Poster presentation.
 5. Camden SG. Obesity: an emerging concern for patients and nurses. OJIN. 2009;14. http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol142009/No1Jan09/Obesity-An-Emerging-Concern.html. Accessed 1/16/12.
 6. Bersch C. Healthcare Deal Purchasing News. 2003;27.
 7. Charlebois D and Wilmoth D. Crit Care Nurse. 2004;24:19-27.
 8. Rush A. Wound Essentials. 2009;4:68-74.
 9. Pemberton V, et al. Ostomy Wound Manage. 2009;55:44-48.