Vroegtijdige mobiliteit werkt

Programma's voor vroegtijdige mobiliteit werken

Hill-Rom

Programma's voor vroegtijdige mobiliteit zijn ontwikkeld om een patiënt door een reeks bewegingsoefeningen te leiden met als doel de basisgezondheid te bereiken.16

Een recente systematische literatuurstudie uitgevoerd door Stiller17 heeft het volgende opgeleverd:

  • 26 onderzoeken met betrekking tot het onderwerp vroegtijdige mobiliteit van 2000 – 2012
  • Deze onderzoeken hebben aangetoond dat programma's voor vroegtijdige mobiliteit "…haalbaar en veilig…" zijn.
  • Ze …"resulteren in significante functionele voordelen die zich kunnen vertalen in positieve effecten voor de verblijfsduur op de IC en in het ziekenhuis."

Meer informatie over hoe wij u kunnen helpen een protocol voor vroegtijdige mobiliteit te implementeren

Referenties »